Høringssvar fra Partiet De Kristne

Ikke søndagsåpent

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad