Høringssvar fra Miljøpartiet De Grønne Vadsø

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Vi krever at dagens ordning videreføres