Høringssvar fra Sissel kristoffersen

Dette er ikke hva folket vil!

Dato: 24.06.2015

Svartype: Med merknad

Dere må jo ha fått med dere at dette er imot hva folk flest, arbeidsgivere og arbeidstakere vil? Hvorfor stå så fast på dette da? Valgt av oss som dere jo er,bør dere ikke lytte til oss og handle deretter?

Jeg sier et klart NEI til at søndag skal gå fra en hvilepause i folks hverdag til nok en vanlig,stressfyllt dag.Snakker av erfaring, da jeg har jobbet i en Narvesenkiosk i 17 år. Åpent 365 dager i året. Jobbet annenhver søndag. Hadde familie og små barn. Det er ikke bra for familielivet, jobbet mye når barna hadde fri.Hadde fri mens barna var på skolen...

Jeg synes det er virkelig naivt å tro at arbeidsgivere og  arbeidstakere kan bestemme " selv" og at det blir  "frivillig". Det er konkurransen og pengene som bestemmer.

At dere skal overlate " valget"  til lokale politikere er en ansvarsfraskrivelse!