Høringssvar fra PRIVAT

Høring søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Viderefør dagens ordning.  La oss ha én rolig dag i uka.