Høringssvar fra Martin Jansen Pedersen

Nei takk

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg har jobbet i butikk i både Norge og Danmark. I Danmark blev det muligt å holde søndagsåpent for flere år siden. 

Resultatet af søndagsåpne butikker er at butikkerne nu stortset er tomme om mandagen og omsætningen er flyttet fra mandag til søndag. 

Så kan og må man spørge sig selv om fornuften i å holde åpent om søndagen. 

Jeg mener at med lidt planlegging klarer alle fint å få handlet mandag til lørdag, det er vel åpent fra 7-23 i de fleste dagligvarebutikker.

Det er fint å vide at søndagen er fri til udflukt, avslapning, vaske klær, familiemiddag etc.