Høringssvar fra Oddbjørn Arntsen

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI til søndagsåpne butikker - dagens ordning videreføres.