Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Eg er i mot søndagskveldbutikkar butikker, og ynskjer ikkje endring i helligsdsagslova!