Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt i mot at regjeringen ved å åpne for søndagsåpne butikker gjør alle dager like - uten en pause fra kjøpepress og helligdagsfred. Som en verdikonservativ regjering, bør man ta hensyn til at søndagen er hviledag, og at arbeidstakere som blir rammet av dette i like stor grad som andre har krav på en fridag - hvor også de fleste andre har fri. Vi har søndagsåpne matbutikker allerede - om enn mindre i areal - men dette er i utgangspunktet også helt unødvendig når matbutikkene har åpent til langt på kveld alle andre dager i uken.

Det er snakk om å ta hensyn til de myke verdiene, for både arbeidstakere og konsumenter, og å la søndagen forbli helligdag - uavhengig av hva man velger å legge i begrepet "hellig".  Vi trenger ikke å bli utsatt for kjøpepress syv dager i uka - vi bør i større grad kanskje heller stramme inn på de åpningstider som er på kjøpesentre og matvarebutikker i dag, slik at de som jobber der kan få en normal arbeidsdag og bedre fritid.

Handlefrihet er en ting - men det er ikke handlefrihet i denne form vi trenger. Regjeringen må se hvilke motstand dette forslaget har i folket og ta en avgjørelse som baserer seg på demokratiet - ikke egne interesser utelukkende for næringslivet.