Høringssvar fra Arne-Raymond Johansen

Søndagsåpent

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er imot forslag om søndagsåpne butikker. Det er verken behov eller en nødvendighet for det. For meg har det ingen sammenheng med religion, men jeg setter pris på kulturen om at søndag er en rolig dag for nesten alle i vårt samfunn.