Høringssvar fra Tillitsvalgt i Coop

Nei til Søndagsåpne butikker

Dato: 26.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg sier NEI til søndagsåpne butikker! Å åpne for generell søndagshandel vil gjøre arbeidsplasser i varehandel mer utrygt, ømsetningen vil ikke øke men fordeles over en dag ekstra. Det vil resultere i økt press på ansatte om å jobbe på søndager uten at det gir flere timer/større stilling. Det er heller ikke bra samfunnsmessig, vi trenger en annerledesdag/hviledag som kan fylles med annet innhold enn resten av uka. En felles fridag (for alle som ikke MÅ jobbe) til samvær med familie og venner. Miljømessig er det heller ikke bra, det vil resultere i mer trafikk, både fra vareleverendører og befolkning. Det er ingen gode argumenter for.