Høringssvar fra Ottar Haugen

Søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Det er, og har alltid vært slik, at skal man utvikles kan ikke alle dager være like. Man kan ikke bare lesse PÅ, men må og kunne lesse AV. 

Også familielivet er i dag sterkt utsatt i en travel hverdag. Man må ha tid til å gjøre noe sammen !