Høringssvar fra Jørn Rutlin

Ja til søndagsopne butikkar

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Ja til søndagsopne butikkar. Det er innlysande at ein ikkje treng lovverk som regulerer opningstider. Viss det er noko ein heller treng så er det handtering av kompensasjon for avvikande arbeidstid.