Høringssvar fra Erik Nilsson

Mot mer søndagsåpent.

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei.