Høringssvar fra Marit Sanaker Wollan

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt imot at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker. Dagens ordning fungerer utmerket og bør videreføres. Det siste samfunnet trenger er mer forbruk!