Høringssvar fra Galeas Trading AS

En folkerett!

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Ja! Helt klart en rett jeg ønsker ha!