Høringssvar fra Kristian Johannesen

Nei til søndagsåpent

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

På vegne av min familie sender jeg inn svar og ett ønske om at dette forslaget blir tatt av bordet.

Vi forlanger ikke mye, men en dag i uken sammen som familie er vårt ønske.

Med de eksisterende åpningstider som finnes i Norge, har vi ingen problem med å handle det vi trenger, til tross for at vi er arbeidstakere og aktive frivillige på fritiden.