Høringssvar fra Solvor Hovdet

Nei

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker. Dagens ordning bør fortsette.