Høringssvar fra Kommunestyret i Målselv

Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Det ble fattet slikt vedtak:

Målselv Kommune er imot søndagsåpne butikker. Liberale prinsipper om tilgjengelighet for kunden bør være tilstrekkelig ivaretatt med de åpningstidene vi ser i dag, både i kjøpesenter og ellers i dagligvarebransjen.

Målselv kommune ser at svært mange små aktører i handel og service driver med marginale driftsresultat, og dette forverres i distriktene, der kundegrunnlaget er lite.

Lønn er bedriftenes største kostnad, og ved søndagsåpent blir det en ekstra byrde helligdagstillegg, noe som vil kunne være ødeleggende for enkelte lokalbutikker. I kjøpesenter vil alle forventes å ha fellesåpent, noe som medfører tvangsåpning for dem som ikke ser seg råd til det.

 

Vedlegg