Høringssvar fra Pål M Aanes

Nei til søndags åpne butikker.

Dato: 08.06.2015

Svartype: Med merknad

Hei

 

Jeg sier nei til søndags åpne butikker da dette vil skape en stor belastning på arbeidsfolk og familier som i dagens samfunn allerede er omfattet av stress og kjøpe press.

Jeg og min familie vil ikke benytte oss av et slikt tilbud skulle dette åpnes for.