Høringssvar fra Allan Ingalls

Ikke Søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Vil IKKE ha søndagsåpne butikker, og endring i helligdagsloven. Hvis dette går igjennom vil det på sikt svekke arbeidstakere og/eller arbeidsgivere. Se til andre land som har frislipp med søndagsåpne butikker der er det flere som taper penger på det. Dette er noe som setter press på arbeidsgivere, som vil måtte bli motbalansert av enten høyere priser for å "subsidiere" søndagsdrift, eller som vil gå utover arbeidstakeres lønn og vilkår iform av f.eks søndagsgodtgjørelser, og ubekvem arbeidstid. På lengresikt så vil det som idag er en ren fridag kunne bli en del av en vanlig ukesdag, iform av arbeidsskift/turnuser og arbeidstider.