Høringssvar fra Karen Ræder

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 24.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker ikke søndagsåpne butikker