Høringssvar fra Anne-Britt N Aasgård

Nei til søndagsåpne butikket

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg stemmer NEI til søndagsåpne butikker. Leser mange tenkelige kommentarer fra folk som er for dette forslaget og kjenner jeg blir kraftig provosert av noen. F.eks: La butikkene være åpne så folk selv kan velge om de vil gå i kirken, være sammen med familien eller handle på søndager... Jeg som jobber i butikk får ikke noe valg. Jeg MÅ jobbe hvis det blir søndagsåpent. Den vil bli tillagt min allerede 100% stilling hvor jeg kun har fri søndager og annenhver lørdag i dag. Vi vil måtte jobbe 7 dagers uke med kortere dager annenhver uke for det vil ikke være økonomi til å ansette flere folk. Jeg vil miste enda mer tid med familien min. Nå har jeg jobbet i butikk i over 30 år, helt siden jeg var 18 år gammel og har vært med på stadig mer rasering av vår fritid og våre rettigheter i form av overtid/kveldstillegg i lønna. Jeg jobber på en plass hvor det ikke er bare å sette inn urutinerte ungdommer dermed vil det måtte bli oss som allerede jobber fullt som også må ta søndagene. Vær så snill!  Ta til vettet og IKKE innfør denne ordningen. Vi er faktisk folk vi som jobber i butikk også. Og det er ingen vits i å sammenligne oss med de som jobber i helsevesenet. De har gode tillegg i lønna for å jobbe røde dager. Det vil det ikke være mulighet til å gi oss fordi det vil bli for dyrt for arbeidsgiveren. Nei, dette vil bare føre til tap av masse arbeidsplasser. Spesielt i små strøk hvor handelslekkasjen til de større byene er stor.