Høringssvar fra Beate Muri

NEI til søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker - selv om jeg er medlem av Høyre!!

La oss beholde dagens ordning - det er ikke behov for enda en handledag. Vi trenger en dag i uka der det store flertallet kan slippe å jobbe.