Høringssvar fra Hilde Øyen

En dag fri fra butikker

Dato: 28.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg sier et klart nei til søndagsåpne butikker. Dette er et av mange

kunstige behov som vi prakkes på uten at vi har bruk for det.