Høringssvar fra Partiet De Kristne Bergen

Søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Partiet De Kristne er sterkt for søndagsstengte butikker. Lokallaget i Begen støtter dette til fulle.