Høringssvar fra Lars Rønning

Søndan vår.

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Søndag er foreldrenes dag, barnas dag, familiens dag, fellesskapets dag. Søndagen er det frie folkets dag!

Da vi har tid til hverandre, og oss selv. Ikke ødelegg en livsstruktur, en nerve, en trygghet folket har eid siden Moses sto på Sinai!

Vi vil ha fri, fred og stengt på søndag!

Vi kan tjene penga resten av uka. -vi lover!

Lars Rønning med familie.