Høringssvar fra John Leirvaag

Sødagsåpent

Dato: 15.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at Regjeringen skal tillate Søndagsåpent. Gjeldene lov må videreføres