Høringssvar fra Gimmestad sokneråd

Nei til søndagsopne butikkar

Dato: 04.04.2015

Svartype: Med merknad

Det er allereie i dag rikeleg høve til å skaffe seg det ein treng i butikkane 6 dagar i veka. At viktige yrkesgrupper som t.d. bønder og sjukepleiarar må arbeide søndagar, er ikkje noko argument for at også alle andre skal gjere det. Vi menneske treng ein felles annleisdag i veka, og det vil verke negativt på folkehelsa om søndagen skal bli ein kvardag som alle andre.