Høringssvar fra Ehl

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

 Nei til søndagsåpne butikker. Dagens ordning må videreføres