Høringssvar fra Ragnhild lassemo

Jeg takker pent men kraftig "nei!"

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at butikker skal være åpent på søndager. Jeg jobber selv som sykepleier i turnus, og det er et nødvendig onde. Nødvendig fordi jeg jobber med menneskers liv og helse, men et onde fordi det er sårt og slitsomt å jobbe ubekvemme arbeidstider og å gå glipp av så mye "familietid", der andre har fri og kan være sammen. Men det at de fleste andre har dette, er en stor verdi jeg synes man bør verne om på det sterkeste. Vi trenger felles møtetid, vi trenger at gitte dager er dager da "ingen har noe å gjøre" annet enn å være sammen og slappe av. Vi har nok av dager der det er travelt og hektisk og alle må på jobb, så la oss verne om pusterommene- både for de som må jobbe i butikkene, og de som handler der!