Høringssvar fra André Lillebø

Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI til søndagsåpent! Behold den ene velferdsstaten som er.