Høringssvar fra Kvam herad

Svar på høyring om søndagsopne butikkar

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Kvam herad er imot at det skal vera søndagsopne butikkar i Noreg.