Høringssvar fra Paal Ludvik Jørgensen

Ja til lik konkurranse (Søndagsåpne butikker)

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Ja til alle butikker åpne, hvis dette ikke blir realiteten bør alt være stengt utenom kiosk/bensin stasjoner - dette er eneste mulighet for lik konkurranse.