Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker! Ønsker at det skal fortsette å være slik det er i dag! 

Det er allerede stor belastning på dem som jobber i butikker i dag. De som jobber i butikker som ligger på butikksentre, vil uansett ikke ha en valgmulighet. De må innrette seg etter senterets åpningstider. For butikker i utkantstrøk, vil dette på sikt bety kroken på døren!

Har selv jobbet i butikkselger i 20 år, og store deler som butikkleder. Erfaringsmessig, så kan studenter brukes som et tillegg til de allerede ansatte. Men de kan ikke erstatte de faste ved søndagsåpne butikker. Det blir de faste som må jobbe da også. Vil en student kunne erstatte en politiker ved lengre arbeidstid? Ønsker at politikerne skal ha mer respekt for butikkyrket!!

Jeg måtte ved flere anledninger selv ta meg fri lørdag for å kunne være med på dugnad ved mine barns aktiviteter. Jeg tapte da arbeidsinntekt, fra en allerede lav lønn. 

La butikkansatte få ha søndagen fri!! Vi trenger ikk denne dagen å handle på. 

La heller kommule og offentlige kontorer ha lengre åpningstider, f eks også lørdag, så slipper vanlige folk ta seg fri for å rekke dem.

Nei til søndagsåpne butikker!!