Høringssvar fra Dag Vidar Unsgård

NEI til Søndagsåpne butikker

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Ber om at meningen til et overveldende  flertall av befolkningen respekteres: 'NEI til søndagsåpne butikker'. Søndagsåpne butikker vil presse flere som ønsker fritid ut i arbeid på en dag de skulle hatt tid til familie og venner og å pleie egen sosial velferd. I vår tid bør vi dessuten også ha én rolig dag hvor alt går litt saktere- stressrelaterte sykdommer (og kostnader med dette) har vi allerede nok av i samfunnet!

mvh, 

Dag Vidar Unsgård