Høringssvar fra Synnøve Verås

Søndagsopne butikkar

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei, takk! Dagens ordning må vidareførast. Vi vil ha søndagen som ein felles annleis dag!