Høringssvar fra Jan Ivar Kristensen

Søndagsåpent vil svekke velferden

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Søndagsåpent fører til lavere lønninger, høyere priser samt folkelig missnøye