Høringssvar fra Anny Hagesæter

Sundagsopne butikkar

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Nei til sundagsopne butikkar.