Høringssvar fra Mona Malmedal

Det bør IKKE åpnes for søndagsåpne butikker!

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Vi trenger en felles fridag! La oss beholde denne norske særegenheten, de eneste som tjener på søndagsåpent er de som har mest fra før. Valgfriheten er en illusjon.