Høringssvar fra Tommy Gustavsen

Ønsker ikke søndagsåpne butikker

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Er som det står lengere opp, "helligdag". Hva skal byttes ut neste gang? Kirkene? Nordmenn? Fler av Norske lover?

Har dere ikke eldre, syke som trenger deres oppmerksomhet mer enn når man kan kjøpe brus?

Var ikke dette jeg avga min stemme for.