Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

NEI til søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI til søndagsåpne butikker