Høringssvar fra Francis Rath

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker IKKE mer søndagsåpne butikker enn i dag.