Høringssvar fra Frogn kommune

Forslag om endringer helligdagsloven uttalelse fra Frogn kommune

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Frogn kommunes uttalesle følger som vedlegg.

Vedlegg