Høringssvar fra Therese Tømmerås Corneliussen

Samfunnseffektivitet og fleksibilitet i arbeidstid

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Norge er et land med svært høy produktivitet, dvs at vi skaper mye for hver innsatsenhet vi putter inn i form av  arbeidskraft. Dette er fordelaktig ved at det gjør oss konkurransedyktige tross høyt lønnsnivå og ved at vi får mye igjen for de kronene det offentlige bruker på infrastruktur, helse, utdanning osv. Kompetanse, gode og effektive prosesser og fleksibilitet er blant våre viktigste fortrinn i denne sammenheng. Men når fleksibiliteten går lenger enn å sikre at noen jobber når det må jobbes og lenger enn å sikre kontinuitet i ferietiden, så vil den bli en trussel mot vårt samfunns evne til å være konkurransedyktig og kostnadseffektivt og vi risikerer dårligere og for sene løsninger for det våre offentlige kroner brukes til. 

Fleksibilitet er til et punkt et gode for vår livskvalitet og for et dynamisk og effektivt samfunn, noe som alle vinner på. Til et punkt der det blir motsatt. 

Allerede ser vi at mange jobber noen ekstra timer på kveld eller helg når de fleste andre ikke er på jobb, ikke fordi det er nødvendig, men for å spare opp avspaseringstid. Mange får ta ferien utenom felles ferietid. Når det blir for vanskelig å samle det teamet eller den møtegruppen, få inn den delleveransen, få beslutninger - få kjørt prosessen effektivt og i henhold til en fornuftig plan, fordi det alltid er noen i en nøkkelrolle som har ferie eller avspaserer eller av andre grunner ikke er tilgjengelig, så blir prosessene dårligere, de tar tid, man mister vesentlig kunnskap underveis og får dårligere løsninger og høyere risiko for feil eller man må gjøre ting på nytt. Produktiviteten og måloppnåelsen går ned. Kostnadene og tidsbruken opp. Derfor trenger vi et samfunn hvor de fleste har omtrent lik arbeidsuke og omtrent lik ferie. Søndagsåpne butikker er et skritt i feil retning.

I tillegg kommer at barn av butikkarbeidere, som går på skole på samme tid som andre barn, vil se mindre til sine foreldre og få mindre kvalitetstid med dem. Dette er alvorlig. 

Kultur- og miljøargumentene har mange skrevet om, og jeg slutter meg til mange av disse.