Høringssvar fra Anders Kvellestad

Et samfunn er mer enn en haug med forbrukere

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Vennligst la oss beholde én dag i uka der vi husker at det å være del av et samfunn er noe mer enn å gå på samme kjøpesenter.