Høringssvar fra Kai Otto Fet

Søndagsåpne butikker

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg tror søndagsåpne butikker vil ha negative langsiktige konsekvenser ved at det gradvis vil endre handlevanene. Den mest negative konsekvensen jeg ser -er at mange familier vil legge søndagsutflukten til et kjøpesenter. Nettopp de familiene med svakest økonomi og minst bevisst kulturell og intelektuell ballast, vil være mest utsatt. La det være igjen en dag der man må finne på noe selv -og gjerne noe som ikke handler om bevisstløst forbruk.