Høringssvar fra Farsund kommune

Høringssvar - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Farsund vedtok 18.06.15 i sak 15/30, referat 3, "Høring – forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker" følgende:

" Farsund kommune ønsker ikke at det skal åpnes for økt søndagshandel i Farsund (hele kommunen) i perioden 1.9 - 31.5.

 Farsund kommune vil si nei til økt tilgang til søndagsåpne butikker dersom regjeringen åpner for at kommunene selv kan vedta dette."