Høringssvar fra Larsen Larsen

Vil ikke ha søndagsåpent

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad