Høringssvar fra Erik Stensson

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker IKKE mer søndagsåpne butikker.