Høringssvar fra Jeanette Grunnan

NEI til søndagsåpent

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI, dagens ordning videreføres. Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker.